CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi/Phòng khám/Phòng khám Doctor Acnes tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Người tiêu dùng hoặc Khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng.

Quý khách có thể truy cập vào website sử dụng trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Trường hợp Người tiêu dùng/Khách hàng muốn đặt hẹn tại Phòng khám hoặc mua sản phẩm thông qua website, quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu có sẵn.

Các trường thông tin quý khách cần cung cấp bao gồm: họ và tên, địa chỉ (nhận hàng), email hoặc số điện thoại cá nhân. Các thông tin này được yêu cầu khi đặt lịch khám và hoàn tất đặt mua sản phẩm online của quý khách.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người tiêu dùng/Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng/Khách hàng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin của Người tiêu dùng/Khách hàng cung cấp nhằm:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người tiêu dùng/Khách hàng và Phòng khám Doctor Acnes.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng/Khách hàng có gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người tiêu dùng/Khách hàng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Phòng khám Da liễu Doctor Acnes

 • Địa chỉ: 283/34 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 07.0838.0878
 • Email: [email protected]

Công ty TNHH Thẩm mỹ Y khoa TIGI Việt Nam (Đơn vị chủ quản)

 • Địa chỉ: 88 Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 07.7717.7017
 • Email: [email protected]

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng/Khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người tiêu dùng được đăng tải. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người tiêu dùng/Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người tiêu dùng/Khách hàng khi không có sự đồng ý của quý khách ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng/Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người tiêu dùng/Khách hàng được biết về vụ việc.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người tiêu dùng/Khách hàng gửi email khiếu nại đến email [email protected] hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại 07.7717.7017 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.